ul. Paderewskiego 10/12 ,   10-314 Olsztyn,   tel. 89 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

Byłoby niewłaściwe, gdyby człowiek nie poszukiwał wiedzy, którą może osiągnąć.

                                                                                                                                   Arystoteles

 

4 września uczniowie i nauczyciele ZSEH, uroczystą akademią, zainaugurowali nowy rok szkolny.

Dyrektor Wiesława Topolnicka-Krępuła, po przywitaniu zgromadzonych odczytała list Prezydenta Miasta Olsztyna i Minister Edukacji Narodowej do uczniów i nauczycieli szkoły.

Na zakończenie pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia dobrego i pełnego sukcesów roku szkolnego 2017/2018.

 

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie