Projekt internetowy eTwinning pt. Langsam, aber sicher (Spiesz się powoli) został zrealizowany w roku szkolnym 2016/17 przez uczniów klasy trzeciej technikum w zawodzie technik logistyk oraz czwartej w zawodzie technik informatyk. Pod kierunkiem pań – Elżbiety Dziedzickiej i Edyty Baris. Współpracowali oni z uczniami ze szkół z Węgier, Słowacji i Hiszpanii Głównym celem projektu było poznanie zasad bezpiecznych zachowań w internecie. Posługiwano się językiem niemieckim i językiem polskim.

Podjęte działania:

  • przeprowadzenie 2 wideokonferencji,
  • przygotowanie na platformie Blendspace e-lekcji pt. Sicherheit im Netz (Bezpieczeństwo w sieci)https://www.tes.com/lessons/TjZTzFoOQBDwhw/sicherheit-im-netz
  • zorganizowanie szkolnego Dnia bezpiecznego Internetu (07.02.2017 r).,
  • przeprowadzenie spotkania z przedstawicielem Miejskiej Komendy Policji w Olsztynie, starszym aspirantem Krzysztofem Bisiorem, (27.02.2017 r.).

Podczas realizacji projektu zastosowano metodę zwaną gamifikacją. Zostały przygotowane i przeprowadzone gry interaktywne przy wykorzystaniu telefonów komórkowych, np. za pomocą programu Quizizz. Również uczniowie z klas informatycznych napisali własne gry w języku programowania C++.

Produkty projektu: 

  • trzy wydania e-magazynu pt. Bezpieczny Internet, np. http://joom.ag/4WAW
  • wykonanie przez uczniów logo projektu i prezentacji, np. Tworzenie bezpiecznych haseł, Poszanowanie praw autorskich, Facebook-wizerunek i prywatność online itp.,
  • wystawa plakatów wykonanych za pomocą profesjonalnego programu CorelDraw. https://padlet.com/edyta_baris/jjwqvd4lzv48#

Innowacją w projekcie była animacja wykonana za pomocą programu Adobe Phostoshop, https://drive.google.com/file/d/0B6Y50C8cFLOVNlVVc19zUjNhNzg/view.

Twórcza aktywność, dobrze zorganizowana współpraca oraz fantastyczne rezultaty zostały docenione przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Dnia 27.06.2017 r. została naszej szkole przyznana prestiżowa Krajowa Odznaka Jakości.

Koordynatorki projektu: Edyta Baris i Elżbieta Dziedzicka       


Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie