27.09.2017 r. odbyła się w świetlicy naszej szkoły konferencja podsumowująca projekt PO WER na zasadach programu Erasmus+, który realizowany był pod hasłem: Praktyczne umiejętności w reklamie kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy.

W ramach przedsięwzięcia 30 uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy miało możliwość udziału w warsztatach w Plymouth w Wielkiej Brytanii.

Celem konferencji było upowszechnianie wśród uczniów i nauczycieli ZSEH, uczniów szkół gimnazjalnych oraz władz lokalnych rezultatów edukacyjnego wyjazdu naszej młodzieży. Konferencję rozpoczęła pani dyrektor Wiesława Topolnicka-Krępuła, podkreślając, że realizacja projektu możliwa była dzięki pracy koordynatorek, które napisały i złożyły wniosek do Narodowej Agencji w Warszawie. Podziękowała również za zaangażowanie innym nauczycielom.

Uczestnicy warsztatów opowiedzieli o przygotowaniu do wyjazdu (kurs języka angielskiego oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej), przedstawili miejsce, w którym odbywała się nauka, oraz pokazali zwiedzane atrakcje turystyczne. W trakcie pobytu za granicą uczniowie rozwinęli i pogłębili swoje kompetencje zawodowe i językowe. Poznali również kulturę odwiedzanego kraju i uczyli się samodzielności.

Zwieńczeniem konferencji było wręczenie przez koordynatora projektu certyfikatów. Uczestnicy wyjazdu otrzymali wydane w języku polskim i języku angielskim przez firmę Tellus zaświadczenia o zrealizowaniu warsztatów.

Spotkanie zakończyło się miłym akcentem – wspomnieniami przy pysznym poczęstunku.

Małgorzata Pańczyk, Elżbieta Dziedzicka          

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie