W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości klasa I TI „B” (technik informatyk) odwiedziła dnia 10 kwietnia Dom „Gazety Olsztyńskiej”.

Uczniowie oprowadzani przez starszego kustosza panią Danutę Syrwid odwiedzili trzy wystawy związane z historią Olsztyna: dwie wystawy stałe Gazeta Olsztyńska (1886- 1939) i Olsztyn. Szkice do dziejów miasta, a także wystawę czasową Przyznając się do Polskości. Szkoły Polskie na Warmii i Mazurach (1929 – 1939). Dom „Gazety Olsztyńskiej” jest bardzo ważnym miejscem dla naszej szkoły ze względu na to, że poprzez swoją działalność muzealniczą podtrzymuje i kultywuje tradycje polskości oraz świadomość narodową wśród młodzieży. Podobna idea realizowana jest też w naszej szkole noszącej imię Polaków spod Znaku Rodła, którzy podtrzymywali na Warmii polską świadomość narodową jako nauczyciele szkół polskich w latach 1929 – 1939.

Katarzyna Podchul                   

(koordynator konkursu „Szkoła Niepodległej”)

 

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie