W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poczet sztandarowy pod opieką nauczyciela historii pana Damiana Najducha uczestniczył 2 maja 2018 r. w obchodach Dnia Flagi, które odbyły się przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

3 maja poczet sztandarowy wraz z nauczycielami: panią Małgorzatą Welenc, panem Markiem Wieczorkiem i panem Pawłem Cieślakiem uczestniczył w obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Główne uroczystości odbyły się pod Kolumną Orła Białego na placu Konsulatu Polskiego, gdzie złożono kwiaty i wysłuchano przemówień podkreślających doniosłość zapisów Konstytucji 3 Maja w dziejach państwa polskiego.

 Katarzyna Podchul                

(koordynator konkursu „Szkoła Niepodległej”)

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie