Od stycznia do połowy kwietnia 2018 r. trwał V Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. Mój Zabytek.

Nasza szkołę reprezentowała trójka uczniów:

Aleksandra Ląkiert z kl. II TI „B”,
Wiktoria Gawrońska z kl. III TI „B”,
Dawid Rogucki również z kl. III TI „B”.

Organizatorem konkursu był Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie, współorganizatorami: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna i Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna.

Do rywalizacji stanęło 70 autorów z całego województwa, którzy przedstawili 334 prace.

Wybrane przez sędziów fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie, której otwarcie odbędzie się 19 maja 2018 r. w Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności” w Olsztynie.

Jury zakwalifikowało do wystawy 38 prac 18 autorów, wśród nich jest praca naszej uczennicy Aleksandry Ląkiert.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Prace konkursowe

Aleksandra Ląkiert

Dawid Rogucki

Wiktoria Gawrońska

Mirosława Siemianowska
(opiekun konkursu)     

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie