Dnia 27 kwietnia 2018 r. odbył się uroczysty apel z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość tę zainicjowało wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu narodowego. Podczas uroczystości uczniowie otrzymali możliwość przypomnienia sobie całej historii dotyczącej tego zdarzenia.

Gdy wiosną 1791 r. w kraju przeciwnicy reform podburzali zacofaną szlachtę, szukali poparcia u obcych dworów. Musieliśmy działać szybko i zdecydowanie. 3 maja 1791 roku król Stanisław August Poniatowski i przywódcy stronnictwa patriotycznego zgłosili Konstytucję, która została przyjęta przez aklamację.

Konstytucja 3 Maja, miała na celu zachowanie całości i suwerenności państwa, zagwarantowanie przywilejów szlachty, duchowieństwa i mieszczan, wprowadzenie nowej formy ustroju państwa. Po uchwaleniu przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 nowej konstytucji ustrojowej, część wpływowej magnaterii nie zamierzała poddać się prawom ustanowionym przez tę konstytucję i 14 maja 1792 r. zawiązała w niewielkim miasteczku Targowicy na kresach konfederację w celu jej obalenia. Jej zawiązanie posłużyło Rosji, jako pretekst do interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej. Król Stanisław August Poniatowski 24 lipca przystąpił do konfederacji targowickiej, oraz polecił zaprzestać działań wojennych.

O znaczeniu historycznym dzieła trzeciego maja stanowi, bowiem nie treść konstytucji, ale sens moralno-polityczny. Konstytucja pozostała symbolem możliwości odrodzenia moralnego narodu, symbolem próby wybicia się na niepodległość.

Apel prowadzili: Olga Kłosińska (III TOR), Milena Grabowska (III TL), Zuzanna Komosińska (III TL), Julia Pieńczykowska (IV TOR), Damian Gynżu (III TL), Jakub Renkel (III TL).

Foto: Hubert Jaworski (II TI „B”).

Damian Najduch

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie