Informujemy, iż powstała nowa inicjatywa Unii Europejskiej: DiscoverEU, która oferuje 18-letnim obywatelom UE możliwość odkrywania swojego kontynentu.

Z budżetem w wysokości 12 milionów euro w 2018 roku, działanie to, oparte na wniosku Parlamentu Europejskiego, ma dać 15 000 młodych ludzi możliwość podróżowania po Europie tego lata, aby odkryć bogate dziedzictwo kulturowe kontynentu, nawiązać kontakt z innymi ludźmi, zapoznać się z innymi kulturami i odkryć to, co jednoczy Europę. Uczestnicy mogą podróżować do 30 dni i mogą odwiedzić od 1 do 4 zagranicznych miejsc docelowych.

Informujemy, iż powstała nowa inicjatywa Unii Europejskiej: DiscoverEU, która oferuje 18-letnim obywatelom UE możliwość odkrywania swojego kontynentu.
Z budżetem w wysokości 12 milionów euro w 2018 roku, działanie to, oparte na wniosku Parlamentu Europejskiego, ma dać 15 000 młodych ludzi możliwość podróżowania po Europie tego lata, aby odkryć bogate dziedzictwo kulturowe kontynentu, nawiązać kontakt z innymi ludźmi, zapoznać się z innymi kulturami i odkryć to, co jednoczy Europę. Uczestnicy mogą podróżować do 30 dni i mogą odwiedzić od 1 do 4 zagranicznych miejsc docelowych.

Podczas rundy aplikacyjnej, aby wybrać pierwszych 15 000 podróżnych, osoby zainteresowane będą musiały złożyć wniosek w ciągu dwóch tygodni w miesiącu czerwcu 2018 r. Za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieży
the European Youth Portal
https://europa.eu/youth/EU_en - strona w języku angielskim;
https://europa.eu/youth/eu%20_pl – strona w j. polskim.

Wnioskodawcy muszą mieć ukończone 18 lat w dniu 1 lipca 2018 r., być obywatelem UE i być przygotowanym do wyjazdu tego lata.

Jury dokona ostatecznej selekcji pierwszych 15 000 odbiorców.
Druga runda wniosków być może zostanie ogłoszona w drugiej połowie 2018 r. w oparciu o pozostały budżet i informacje zwrotne od uczestników podróżujących tego lata.
Więcej szczegółów na temat tej inicjatywy zostanie
opublikowanych w połowie maja na stronie Europejskiego portalu młodzieżowego
https://europa.eu/youth/travelling_pl.

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie