W roku 2016 nasza szkoła przystąpiła do Systemu Certyfikacji Candidate European Junior Logistician podpisując umowę o partnerstwie z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Już trzy roczniki absolwentów kształcących się w zawodzie technik logistyk w naszej szkole korzystają z możliwości znacznie łatwiejszego, szybszego oraz tańszego uzyskania Certyfikatu European Junior Logistician (EJLog).

Nasz gość przedstawił uczniom zasady, wymagania oraz ścieżkę Certyfikacji Logistyków Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association – ELA.

Certyfikat Candidate European Junior Logistician ma służyć absolwentowi technikum do:

  • potwierdzenia ponadprzeciętnych wyników w nauce zawodu,
  • zdobycia DOBREJ pierwszej pracy,
  • ułatwienia rozpoczęcia kariery zawodowej,
  • uzyskania certyfikatu European Junior Logistician łatwiejszym sposobem.

Koszty procesu certyfikacji dla absolwenta klas technik logistyk jest znacznie niższy niż koszty „tradycyjnego” sposobu certyfikacji, ponieważ absolwent, który uzyskał z egzaminów państwowych dla poszczególnych kwalifikacji zawodowych odpowiednie wyniki jest zwolniony z czterech egzaminów obszarowych wymaganych w „tradycyjnym” sposobie certyfikacji.

Kolejnym punktem spotkania był pasjonujący wykład Normalizacja w logistyce. Po przedstawieniu uczniom istoty normalizacji oraz aktów prawnych, które ją regulują, prelegent wyjaśnił na czym polega posługiwanie się normami. Następnie szczegółowo omówił przykłady norm w logistyce, np. wymagania dla palet drewnianych współpracujących z regałami i sposób przeprowadzania kontroli jakości każdej partii palet, odpowiednie rozplanowanie stosów na powierzchni magazynowej, normy stosowane w systemach składowania, transporcie wewnętrznym i zewnętrznym. Aczkolwiek wiele zasad dotyczących normalizacji w logistyce uczniowie już poznali na lekcjach, jednak wykład był bardzo interesujący, ponieważ nasz gość przytaczał liczne przykłady z życia gospodarczego i konsekwencje niestosowania się do norm w logistyce. Wszyscy uczniowie zrozumieli, jak ważne są normy w logistyce, jak nie warto oszczędzać na oryginalnych paletach oraz jak odpowiedzialna i trudna jest praca kierownictwa, które musi zapewnić bezpieczeństwo pracy.
Czekamy na kolejny, interesujący wykład pana mgr inż. Zbyszka Krojenki!

Elżbieta Stużyńska          


Foto: Sebastian Płoński

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie