Stypendium szkolne

Uczniowie mieszkający w Olsztynie mogą starać się o stypendium szkolne. Kryterium przyznania stypendium jest nie przekroczenie dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 514,00 zł netto (528 od października).

Wnioski należy składać do 15 września 2018 r. Formularze dokumentów, które należy wypełnić są do pobrania w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego (sala nr 315).

Uczniowie spoza Olsztyna wnioski składają w odpowiednich dla swojego miejsca zamieszkania Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Pliko do pobrania

Informacja o pomocy materialnej
Oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów
Oświadczenie - przesunięcie terminu
Wniosek o stypendium szkolne

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie