16 listopada 2018 r. punktualnie o godzinie 11.00 rozpoczął się etap szkolny III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej, której organizatorem jest Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. W eliminacjach uczestniczyła rekordowa liczba naszych uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk, bo aż 65 z klas II, III, IV.

 Nasi młodzi logistycy startują w dwóch konkursach logistycznych, którym nadano rangę ogólnopolskiej olimpiady. Ogromne zainteresowanie uczniów i sponsorów tego typu konkursami świadczy o istotnej roli biznesu logistycznego w rozwoju gospodarczym Polski. Konkursy są okazją dla przedsiębiorstw logistycznych do poznania potencjalnych kandydatów – wśród najzdolniejszych uczniów – jako przyszłych pracowników.

Na laureatów i finalistów czekają atrakcyjne nagrody, staż w renomowanych przedsiębiorstwach logistycznych, a także zwolnienie z części egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz indeksy na renomowane kierunki Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Elżbieta Stużyńska          

Foto: Sebastian Płoński

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie