13 grudnia 1981 r. Rada Państwa dekretem wprowadziła stan wojenny na całym obszarze Polski. Ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego pod przewodnictwem generała Wojciecha Jaruzelskiego.

Stan wojenny to w najnowszej historii naszego kraju wydarzenie niezwykle bolesne. Mija właśnie 37 lat od chwili, gdy niedzielny poranek 13 grudnia 1981 roku miał przynieść kolejne wydanie programu dla młodzieży „Teleranek”, a powitał nas komunikat Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego o wprowadzeniu na terenie całej Polski stanu wojennego i o zaostrzeniach rygorów w życiu publicznym.

Wykład dla młodzieży upamiętniający to wydarzenie wygłosił pan Krzysztof Kierski z Delegatury IPN w Olsztynie.

Damian Najduch           

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie