20 grudnia 2018 r. uczniowie kl. I TI „B”, wraz z nauczycielką historii udali się do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, aby uczestniczyć w konferencji, poświęconej Polskiemu wysiłkowi zbrojnemu 1914-1921.

Była to jedna z wielu konferencji edukacyjnych współorganizowanych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uczniowie i opiekunka wysłuchali następujących prelegentów: Dawida Zagziła – Ku Niepodległości. Legiony polskie (1914-1918), Sebastiana Nowakowskiego – Nie tylko Legiony. I Korpus Polski w Walce o Niepodległą oraz Michała Ostapiuka – Od Bajończyków do Błękitnej Armii.

Dzięki tej konferencji uczniowie mieli okazję poszerzyć swą wiedzę historyczną związaną z odzyskiwaniem przez Polskę, po 123. latach zaborów, tak upragnionej wolności i tworzenia suwerennego państwa polskiego.

Jednym z mało znanych szerszemu gronu faktów związanych z tamtymi wydarzeniami, o których ciekawie mówił Michał Ostapiuk, była informacja, że znany artysta plastyk Xawery Dunikowski, będąc żołnierzem 2 Kompanii 1 Pułku Legii Cudzoziemskiej, zaprojektował sztandar tego oddziału, w którym służyli Polacy mieszkający we Francji. Pułk ten dał początek tzw. Oddziałowi Bajończyków (od nazwy miasta Bajonna we Francji, w którym stacjonował), a z którego później wyłoniła się Błękitna Armia dowodzona przez gen. Józefa Hallera. Jest to ten sam artysta plastyk, o którego pomnik, dedykowany Armii Czerwonej wkraczającej do Olsztyna w 1945 r., nieustająco trwa spór, czy pozostawić go w centrum Olsztyna, czy też przenieść w inne, mniej eksponowane miejsce. W tej dyskusji pod uwagę brane są pod uwagę dramatyczne losy ludności Warmii i Mazur poddanej bezwzględnemu terrorowi Czerwonoarmistów.

Tu nasuwa się myśl, jak różne ścieżki prowadzą człowieka przez życie w zależności od okoliczności dziejowych.

Bogna Daukszewicz          

 

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie