8 marca 2019 r. rusza projekt edukacyjny „Europa w naszej szkole” realizowany z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Partnerem projektu jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. W ramach projektu 8 marca odbędzie się seminarium dla techników w zawodzie technik logistyk z regionu pt. Kierunki rozwoju transportu w Unii Europejskiej.

Katarzyna Podchul        
(koordynator projektu)     

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie