8 marca 2019 r. gościliśmy w naszej szkole uczestników zawodów drugiego stopnia III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. W rywalizacji brało udział 34 półfinalistów ze szkół województwa warmińsko-mazurskiego, w tym 19 naszych młodych logistyków z klas II TL, III TL i IV TL.

Dwie godziny przed konkursem odbyło się seminarium pt. Kierunki rozwoju transportu w Unii Europejskiej. Partnerem projektu jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. Seminarium poprowadziła dr hab. Aleksandra Koźlak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego.

O godzinie 11.00 rozpoczął się półfinał, w ramach którego w czasie 50 minut uczestnicy poddani zostali sprawdzianowi w formie testu wielokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań. Sprawdzian wymagał od uczestników m. in. znajomości strategii logistycznych, reguł INCOTERMS, umiejętności kalkulacji kosztów zapasów i transportu, stosowania taryf transportowych, znajomości międzynarodowych konwencji transportowych oraz dokumentacji przewozowej. Aby podjąć optymalne decyzje logistyczne, uczestnicy zawodów musieli wykazać się sprawnością obliczeń oraz znajomością geografii. Przydała się również znajomość języka angielskiego.

Test uczestnicy ocenili jako bardzo trudny, ale i stawka jest wysoka: udział w finale i zdobycie tytułu laureata bądź finalisty nie tylko zwalnia z etapu pisemnego egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Na najlepszych czekają również nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów oraz indeksy jednego z najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce według rankingu gazety Rzeczpospolita – Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego na kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Mając nadzieję, że powtórzymy sukces z ubiegłego roku, z niecierpliwością czekamy na wyniki!

Elżbieta Stużyńska      


Foto: Elżbieta Stużyńska, Adam Piórkowski

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie