I wszystko jasne!!!

XI edycja Szkolnego Konkursu Fotograficznego

  Piękno to znaczy ...?

ZAKOŃCZONA!

Od 15 października 2018 r. do 17 lutego 2019 r. trwał kolejny Szkolny Konkurs Fotograficzny. Była to już XI jego edycja, a temat w tym roku szkolnym brzmiał: Piękno to znaczy...?

Do komisji konkursowej wpłynęło 61 prac. Jury oceniało cykl fotografii jednego autora jako całość.

Poziom prac był bardzo wyrównany, o czym świadczy fakt, iż różnice między poszczególnymi cyklami zdjęć były kilkupunktowe.

 

W skład jury weszli przedstawiciele grona pedagogicznego i uczniowskiego:pan Piotr Antoszkiewicz – przewodniczący,

  • pani Izabela Radek-Beczak,
  • pan Krzysztof Lewandowski,
  • Anna Retkiewicz z kl. III TOR,
  • Filip Jarosz z kl. I TGP,
  • Kacper Grzyb z kl. IV TL,
  • Nikodem Kiński z kl. II TL,
  • Amelia Grablewska z kl. I TOR.

Po podliczeniu punktacji otrzymaliśmy następujące wyniki:

I miejsce – pan Zdzisław Niewiadomski,

II miejsce – Maja Ślepik z kl. III TUF,

III miejsce – Aleksandra Ląkiert z kl. III TI „B”.

Jury przyznało także wyróżnienie. Otrzymał je uczeń kl. IV TI „B”, Dawid Rogucki, za kreatywność, głęboką wrażliwość artystyczną i twórcze podejście do tematu.

Wszystkie prace można obejrzeć w gablocie w holu na III piętrze i na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy i jurorzy składają wszystkim uczestnikom konkursu gratulacje i podziękowania za udział.

Dziękujemy również Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla zwycięzców.

Mirosława Siemianowska         

 

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie