Szanowni Państwo, toczy się spór zbiorowy pomiędzy pracownikami oświaty reprezentowanymi przez oświatowe Związki Zawodowe a pracodawcami, czego podstawę stanowi brak uzgodnień z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Z przeprowadzonego referendum strajkowego w naszej szkole wynika, że 78,00% nauczycieli i pracowników opowiedziało się za przeprowadzeniem strajku. Początek strajku jest przewidziany na 8 kwietnia 2019 r. Podjęcie konkretnych działań dotyczących przystąpienia do strajku będzie związane z indywidualnymi decyzjami pracowników oraz działaniami Związków Zawodowych i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W przypadku braku porozumienia strajk zostanie ogłoszony. O przebiegu strajku będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Przystąpienie do strajku jest indywidualnym uprawnieniem każdego pracownika. W chwili obecnej nie jestem w stanie wskazać ile osób weźmie udział w strajku.

Uprzejmie Państwa proszę o wyrozumiałość, wsparcie naszych działań i w miarę możliwości zapewnienie opieki młodzieży podczas ewentualnego strajku. W przypadku jakichkolwiek zmian będę Państwa na bieżąco informować.

Dyrektor Szkoły        

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie