Zaduma w Muzeum Emigracji w Gdyni

Podczas pobytu w Trójmieście 28.03.2019 r. uczniowie klas II-IV technikum w zawodzie technik logistyk zwiedzili bardzo osobliwe, jedyne takie w kraju Muzeum Emigracji w Gdyni. Muzeum poświęcone historii polskiej emigracji – jednemu z najważniejszych zjawisk w naszej historii, powstało w historycznym gmachu Dworca Morskiego, skąd przez dziesięciolecia wypływały polskie transatlantyki.

Uczniowie obejrzeli atrakcyjną w formie multimedialną ekspozycję stałą przedstawiającą najróżniejsze wymiary emigracji. Wystawa opowiada o dziejach wyjazdów i losach Polaków na świecie w ścisłym związku ze współczesnością. Historia emigracji pisze się bowiem nadal każdego dnia.

Historia wyjazdów z ziem polskich toczyła się na przestrzeni setek lat. W najróżniejsze części świata wyruszano zarówno za chlebem, jak i w poszukiwaniu wolności i innego życia. Nie zmieniło się to po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W wędrówkę ruszano pieszo, pociągami, na pokładach statków, a później i samolotów. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej emigracja stała się pokoleniowym doświadczeniem milionów młodych Polaków.

Młodzież i chyba wszyscy zwiedzający wystawę z wielką zadumą oglądali kolejne eksponaty i zapewne czuli to, czego doświadczali Polacy, którzy opuszczali swoje domy pod koniec XVIII wieku oraz starali się zrozumieć, co to znaczy emigrować na początku XXI wieku i czym jest emigracja w dobie podroży lotniczych. Z wystawy można było odczytać i zrozumieć przyczyny emigracji ludzi w poszczególnych okresach dziejów Polski. Z wielkim zainteresowaniem zwiedzający oglądali m. in. makietę transatlantyku MS Batory, maszynę parową oraz wagony kolejowe, a także słuchali radiostacji „Wolna Europa”.

Uczniowie poznali losy milionów ludzi, niektóre bardzo smutne, zarówno ludzi anonimowych, jak i tych sławnych, których nazwiska pojawiają się w kontekście wielkich osiągnięć naukowych, sportowych, biznesowych i artystycznych.

Odniosło się wrażenie, że po obejrzeniu wystawy nikt nie brał pod uwagę możliwości emigracji. Warto jest pozostać tu, we własnym kraju, pracować dla własnej ojczyzny i być ze swoją rodziną, często starszymi już rodzicami, dziadkami, rodzeństwem, przyjaciółmi, dbać o swój polski dom oraz porozumiewać się w ojczystym języku.

Ale czy potrafimy ocalić przed zapomnieniem pamięć o milionach ludzi, którzy gdzieś na obczyźnie pamięć o Polsce zaszczepili swoim dzieciom i wnukom?

Elżbieta Stużyńska

Foto: Dawid Kaczyński, Elżbieta Stużyńska

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie