Wyprawka szkolna dla uczniów z orzeczeniami

Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą złożyć wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników.

Wnioski do odebrania w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego. Przy wyprawce szkolnej nie ma kryterium dochodowego. Termin składania wniosków do 9 września 2019 r.

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie