Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki;
Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego;
Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2020 r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia uczennic i uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Uczestnikami Projektu muszą być nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych, pierwszeństwo mają nauczyciele, którzy:

  • ukończyli kierunkowe studia stacjonarne zbliżone tematycznie do modernizowanego kierunku (marketing, ekonomia, informatyka),
  • ukończyli kierunkowe studia podyplomowe zbliżone tematycznie do modernizowanego kierunku (marketing, ekonomia, informatyka),
  • mają doświadczenie w pracy związanej z reklamą,
  • w ostatnich 3 latach nie ukończyli studiów podyplomowych.

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia: studia podyplomowe, kursy, szkolenia, staże zawodowe.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie zapraszamy do dyr. Piotra Antoszkiewicza ( pokój 312), w terminie do 13.09.2019 r.

Znajdź nas na:

Szkołą jest pod opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3.

tel. 89 527 23 47
w godz. 8:00-15:00

Realizowane projekty

Modernizacja zawodu- lepszy start na rynku pracy

Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej


Zrealizowane projekty

Nowy zawód na miarę potrzeb

Nowe metody dla ucznia wygody

Pomóż mi osiągnąć sukces

Zdam maturę tylko mi pomóż

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie