Miło nam poinformować, że w ramach konkursu wniosków 2019 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pozytywnie zaopiniowała złożony przez ZSE-H wniosek pt. Mobilność drogą do kompetencji i efektywności w zawodzie. Otrzymał on 90 na 100 możliwych punktów.

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+ i zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Przedsięwzięcie stwarza szansę na podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także poprawę stopnia znajomości języka angielskiego.

Oznacza to, że w sumie 27 uczniów będzie miało możliwość wyjazdu w drugiej połowie kwietnia 2020 r. na dwutygodniowe warsztaty praktyczne do Wielkiej Brytanii, do miasta Plymouth. Organizacją przyjmującą jest firma Tellus.

Uprawnieni do rekrutacji są uczniowie klas drugich i trzecich kierunków technik organizacji reklamy i technik logistyk oraz klasy drugiej technik grafiki i poligrafii cyfrowej. W wyniku rekrutacji zostaną wyłonione dwie grupy. W skład pierwszej z nich wejdą uczniowie klas II i III TL (technik logistyk, 13 osób). W skład drugiej czternastoosobowej grupy wejdą uczniowie klas IITGIP (technik grafiki i poligrafii cyfrowej, II TOR i III TOR (technik organizacji reklamy).
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapewniamy młodzieży: podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przygotowanie językowe oraz udział w wycieczkach kulturowych.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do dnia 25.10.2019 r.

„Dzień Brytyjski” odbędzie się dnia 28.10.2019 r. w godz.13.30 - 15.00 w świetlicy szkolnej.

Biuro projektu znajduje się w sali 121.

Załączniki:

przeczytaj regulamin,

pobierz formularz zgłoszeniowy.

Autorki projektu:      
Małgorzata Pańczyk, Elżbieta Dziedzicka      

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie