23 października 2019 roku o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła rozpoczęło się święto szkoły połączone z obchodami Roku 90-lecia Polskich Szkół na Warmii i Mazurach ogłoszonego przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 W związku z tym na pierwszym piętrze szkoły zostały namalowane murale patriotyczne, których odsłonięcie zapoczątkowało uroczystość.

Murale zostały zaprojektowane i wykonane w związku z realizacją zadania „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego" finansowanego w ramach projektu edukacyjnego ze środków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pierwszy z murali przedstawia mapę 16 szkół polskich na Warmii i Mazurach w latach 1929-1939. Są to miejscowości w powiecie olsztyńskim: Olsztyn, Jaroty, Brąswałd, Woryty, Unieszewo, Gietrzwałd, Wymój, Pluski, Nowa Kaletka, Giławy, Skajboty, Stanclewo, Leszno, Purda, Chaberkowo oraz Piasutno w powiecie szczycieńskim. Drugi przedstawia symbole Związku Polaków w Niemczech: Rodło z liściem lipowym – odznakę młodzieży polskiej w Niemczech, lilijkę z Rodłem, herb gminy Zakrzewo iherb gminy Złotów. Murale zaprojektował i wykonał pan Piotr Mikołajczyk, nauczyciel plastyki i grafiki komputerowej, wraz z uczniami z klasy I w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Pomysłodawcą projektu jest nauczycielka historii pani Katarzyna Podchul.

Odsłonięcia murali, na czele z panią dyrektor ZSEH Małgorzatą Pańczyk, dokonali: metropolita Archidiecezji Warmińskiej arcybiskup dr Edmund Piszcz, z-ca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji pan Łukasz Łukaszewski, pan dr Jan Chłosta, wiceprezes Towarzystwa im. Wojciecha Kętrzyńskiego, pani kustosz Danuta Syrwid z Muzeum Domu Gazety Olsztyńskiej, pani Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz, przedstawicielka kuratorium oraz Patroni Szkoły – państwo Anna i Roch Mackowiczowie i pan Robert Pieczkowski.

Transmisja odsłonięcia była wyświetlona na ekranie w sali gimnastycznej i opatrzona komentarzem przez prowadzącą uroczystość panią Annę Synowczyk. Wszyscy zgromadzeni, w oczekiwaniu na osoby uczestniczące w otwarciu muralu, obejrzeli program artystyczny.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu. Po przywitaniu znamienitych gości, wśród których byli: pani Rita Kostka, propagatorka kultury warmińskiej, proboszcz parafii św. Józefa w Olsztynie ksiądz kanonik Tomasz Stempkowski, pani Małgorzata Łaszewska, przedstawicielka Grupy Polwell, przedstawiciel zarządu Akademii Trzeciego Wieku pan Eugeniusz Gajlewicz, w zastępstwie koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej pani Marcelina Zaniewska, pani Agnieszka Derbiega reprezentująca Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP pan Marek Obrębski, przedstawicielka OZGrafu pani Joanna Kamińska, w zastępstwie dowódcy Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej pan Daniel Wrzyszcz oraz wieloletni dyrektorzy szkoły – pan Krzysztof Iwulski, pani Wiesława Topolnicka-Krępuła i pani Liliana Gerszberg.

Następnie odbyła się konferencja naukowa Szkoły polskie na Warmii i Mazurach w latach 1929-39, podczas którejwystąpili pani kustosz Danuta Syrwid z wykładem na temat: Kadra pedagogiczna w szkołach polskich na Warmii i Mazurach (1929-1939) oraz pan dr Jan Chłosta, wiceprezes Towarzystwa im. Wojciech Kętrzyńskiego. Przedstawił on historię szkół polskich na Warmii i Mazurach – Uczniowie szkół południowej Warmii.

Potem zabrała głos pani Rita Kostka, propagatorka kultury warmińskiej, która przybliżyła wszystkim zgromadzonym zwyczaje warmińskie.

Następnie pani dyrektor ZSEH Małgorzata Pańczyk, po powitaniu gości i podkreśleniu rangi spotkania, przedstawiła program współpracy patronackiej z firmą fryzjerką Polwell Fale Loki Koki z Krakowa reprezentowaną przez panią Małgorzatą Łaszewską.

Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród dyrektora dla nauczycieli za pracę w roku szkolnym 2018/2019. Po nim zaś wyróżniono uczniów za konkurs graficzny na plakat Szkoły polskie na Warmii i Mazurach w latach 1929-39. Nagrody wręczyła pani Marcelina Zaniewska, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.

Następnie wszyscy obejrzeli program artystyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Był to pokaz medialny Szkoły polskie na Warmii i Mazurach w latach 1929-1939 i scenka przedstawiająca walkę o polskość w szkole w Prusach Wschodnich.

Potem uczniowie klas I zdali egzamin sprawdzający wiedzę z historii szkoły i przystąpili do uroczystego ślubowania, po którym przedstawiciele młodzieży złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą z Prawdami Polaków spod Znaku Rodła.

Anna Synowczyk         

Nauczyciele odpowiedzialni za święto szkoły 23.10.2019 r.:

 • Piotr Bierżyński,
 • Kamil Choroszko,
 • Paweł Cieślak,
 • Tomasz Czuba,
 • Monika Dziekanowska-Mikulak,
 • Grzegorz Górski,
 • Joanna Karłowicz,
 • Agnieszka Kostrzewa,
 • Piotr Kupniewski,
 • Krzysztof Lewandowski,
 • Piotr Mikołajczyk,
 • Damian Najduch,
 • Zdzisław Niewiadomski,
 • Justyna Piłat-Pałejko,
 • Katarzyna Podchul,
 • Izabela Radek-Beczak,
 • Anna Synowczyk,
 • Małgorzata Topolewska-Micek,
 • Marek Wieczorek.

Uczniowie:

 • Dominika Ciunowicz, Dominik Dobies – 4 TOR,
 • Filip Błaszczak,Rozalia Borowska, Eryk Dulisz, Igor Idźkowski, Marcin Jonik, Patrycja Kadłubowska, Marta Ewczyńska, Oliwia Korneluk – 1 PTG,
 • Mateusz Nikodemczuk, Hanna Sakowska, Sandra Radziszewska – 4 TL,
 • Jakub Beczak, Maciej Oleszczak, Bartosz Sorczyński – 1 GUF,
 • Karol Drężek, Weronika Jóźwiak, Klaudia Mazur, Paulina Swatowska, Maja Ślepik – 4 TUF,
 • Igor Bochir, Filip Czerwiński, Mateusz Kapla, Dawid Nowak, Adela Ruszczyk, Filip Wiński – 2 TOR,
 • Wiktoria Gabran, Małgorzata Goździewska, Kacper Kobrzyński, Wiktoria Łojewska, Wojciech Semen, Izabela Sendrowska – 2 TGP

FOTO: Krzysztof Lewandowski

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie