13 grudnia 2019 r. obchodziliśmy 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Stan wojenny był to czas zaostrzonych rygorów w życiu społeczeństwa polskiego.

Na mocy dekretu zawieszono działalność wszystkich organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych, w tym NSZZ Solidarność, zakazano organizowania strajków i akcji protestacyjnych oraz zwoływania wszelkiego rodzaju zgromadzeń i manifestacji. Zmilitaryzowano wiele zakładów pracy, powołano do czynnej służby wojskowej dużą liczbę rezerwistów. Przerwana została nauka w szkołach i na wyższych uczelniach. Ogłoszono godzinę milicyjną od 22 wieczorem do 6 rano, zakazano przebywania bez zezwolenia poza miejscem dłużej niż 48 godzin. Wprowadzona cenzurę przesyłek pocztowych i wyłączono połączenia telefoniczne. Wstrzymano wszystkie wyjazdy obywateli polskich za granicę. Po ulicach polskich miast krążyły uzbrojone patrole wojskowe i opancerzone pojazdy. Oddziały ZOMO 16 grudnia 1981 r. dokonały ataku na strajkującą Kopalnię „Wujek” w Katowicach. Milicja użyła broni palnej. Od kul zginęło 9 górników.

W naszej szkole o godzinie 12 nauczyciele wraz z uczniami uczcili minutą ciszy wszystkie ofiary stanu wojennego w Polsce. Uczniowie dowiedzieli się również, czym był stan wojenny i jakie rygory panowały w społeczeństwie. Na pierwszym piętrze zostały ustawione dwie tablice pokazujące sceny z życia społeczeństwa polskiego podczas stanu wojennego (tablice przygotowała pani Iza Radek-Beczak).

Klasa I PTL uczestniczyła w spotkaniu edukacyjnym zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie na temat: Komuniści przeciw wolności. Stan wojenny w Polsce. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia dwóch wystaw: Twarze olsztyńskiej bezpiekiInternowani, aresztowani i więzieni w stanie wojennym z regionu warmińsko-mazurskiego.

Relacja w Radiu Olsztyn: https://ro.com.pl/minelo-38-lat-od-tej-mrocznej-nocy-kiedy-junta-wojskowa-wprowadzila-stan-wojenny-miasta-w-regionie-upamietnily-tamte-wydarzenia/01484341?fbclid=IwAR3hi76G2rdpaV1DuHMMSsmLBy_iVih1Wa3mRYqZ8gYN2OXWfzTY0CuWMAQ

Anna Białous       

Damian Najduch       

 

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie