Dzięki współpracy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie z Ochotniczym Hufcem Pracy 8 najlepszych uczniów Szkoły Branżowej wyjedzie w listopadzie 2020 roku na staż do Hiszpanii.

W czasie wyjazdu młodzież będzie uczestniczyć w warsztatach z doradztwa zawodowego w celu zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z aktywnym poruszaniem się po regionalnym i europejskim rynku pracy. Dowiedzą się również o historii i geografii Hiszpanii, tradycjach i zwyczajach mieszkańców. Wezmą również udział w warsztatach językowych, szkoleniach z asertywności, umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i stresowych.

Gratulujemy uczniom wytypowanym do stażu.

Beata Mocarska         

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie