5 marca 2020 r. w szkole młodzież klas: I GTL, I GIB ,II TIB i II TOR, wzięła udział w spotkaniu z dr. Janem Chłostą – wiceprezesem Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Zaproszony gość przybliżył uczniom wydarzenia związane z dwiema ważnymi dla naszego regionu rocznicami.

Jutro bowiem przypada 82. rocznica I Kongresu Polaków w Berlinie i dotyczy Patronów naszej szkoły. W lipcu natomiast mija 100. lat od plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu mającego zadecydować o przynależności tych ziem do Polski bądź do Niemiec.

Obie te rocznice wywarły duży wpływ na sytuację polityczną Warmii i Mazur i życiu Polaków zamieszkujących te tereny przed II wojną światową.

I Kongres Polaków w Berlinie obradujący 6 marca 1938 r. dał bowiem „swoisty dekalog” Polaka – Pięć Prawd Polaków w Niemczech, który i w dzisiejszych czasach powinien być inspiracją dla naszych działań. Natomiast plebiscyt mający zadecydować o przynależności tych terenów do Polski lub Niemiec z 11 lipca 1920 r. na dwadzieścia lat przekreślił nadzieje Polaków tu mieszkających na złączenie się z Polską.

Podczas apelu dr Jan Chłosta oraz Dyrektor szkoły pani Małgorzata Pańczyk wręczyli nagrody i pamiątkowe dyplomy uczniom biorącym udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Patronie Szkoły – Polakach spod Znaku Rodła. Konkurs zorganizowali i przeprowadzili pani Katarzyna Podchul i pan Damian Najduch.

Zwycięzcami konkursu zostali następujący uczniowie, gratulujemy im sukcesu:

  1. miejsce – Alicja Banaszek, kl. 1 GTL,
  2. miejsce – Nikola Schwarz, kl. 1 GTR,
  3. miejsce – Dominik Cisak, kl. 1 GTG.

Zwieńczeniem spotkania była recytacja wiersza warmińskiej poetki Marii Zientary-Malewskiej pt. Plebiscyt w wykonaniu uczennic z klasy I GTOR, które przygotowała pani Agnieszka Kostrzewa.

Pozostałymi osobami zaangażowanymi w przygotowanie apelu byli następujący nauczyciele:
Bogna Daukszewicz, Ewa Jakubowska oraz uczeń klasy IV TIA Hubert Górski.

Bogna Daukszewicz.      

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie