11 lutego 2020 roku klasa IV TOR i przedstawiciele klas II i III TOR pod opieką pani Anny Synowczyk udali się do Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie na seminarium pt. Wielokulturowość II RP oraz wernisaż wystawy zatytułowanej Moi żydowscy, moi polscy rodzice, które zorganizował Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.

Całość rozpoczęła się o godzinie 11:00 od wykładu doktora Michała Trębacza, adiunkta w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, szefa działu naukowego Muzeum POLIN, który wygłosił prelekcję pt.: Losy Żydów w Polsce międzywojennej. Opowiadał o życiu narodu semickiego i o tym, co je cechowało. A bardzo zajmujące były nawet te historie zwykłe, codzienne. Ciekawostka, która utkwiła nam w pamięci, dotyczyła różnic w tradycji kulinarnej – w Europie Zachodniej przyrządzano karpia po żydowsku z cukrem, na wschodzie zaś z solą. W czasie spotkania mogliśmy również zobaczyć, jak wyglądały międzywojenne gazety w Warszawie. Było kilka tysięcy gazet żydowskich, w różnych przekładach i w różnych odmianach języka – najwięcej tych w języku jidysz. Poruszyła nas historia o szkole, która była stworzona wyłącznie dla dzieci żydowskich, ale decydowało się na nią niewielu rodziców, większość chciała asymilować swoje dzieci, włączyć do polskiej kultury. Niestety, agresywna polityka sprawiła, że duża część Żydów została wysiedlona lub zginęła w czasie Holocaustu.

Kolejna prelekcja nosiła tytuł Starania Związku Polaków w Niemczech o język polski w nabożeństwach katolickich. Wykładowcą był dr Jan Chłosta z Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Opowiedział on o tym, jak wyglądało życie na Warmii oraz jak przebiegały starania o to, aby msze w kościołach katolickich były odprawiane w języku polskim.

Po niezwykle ciekawych wykładach nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy pt. Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice. Przedstawia ona historie żydowskich dzieci, którymi zaopiekowały się polskie rodziny. Mogliśmy się m.in. dowiedzieć, że dzieci żydowskie miały zakaz patrzenia komukolwiek prosto w twarz, gdyż szmalcownicy rozpoznawali ich pochodzenie po oczach.

Zdecydowanie było to jedno z ciekawszych spotkań z historią, a także interesująca podróż do międzywojennej i powojennej Polski.
Dominik Dobies, IV TOR

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie