Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r.  w Formule 2012 i 2017
nastąpi 20 marca br. (piątek) po godz. 10:00.

Uległ zmianie termin przekazania świadectw i dyplomów szkołom z 20 na 31 marca br.

Uległ zmianie również – z 22 lutego na 31 marca 2020 r. – termin składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2020 r. przez tych zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 r., a chcą ponownie przystąpić do egzaminu.

Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r.

Osoby, które nie zdały w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. Deklarację prosimy składać w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail sekretariatu szkoły. Druk deklaracji można pobrać ze strony https://www.oke.lomza.pl/;

zakładka egzaminy zawodowe : Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - FORMUŁA 2012 lub Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - FORMUŁA 2017; Deklaracja przystąpienia do egzaminu; UCZEŃ / SŁUCHACZ / ABSOLWENT (załącznik 3)

lub z załącznika zamieszczonego poniżej.

Deklaracja do pobrania

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie