Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że prowadzone zajęcia lekcyjne w formie zdalnej są obowiązkowe.

W naszej szkole nauczyciele wykorzystują do pracy zdalnej następujące aplikacje: Miicrosoft Teams, Discord, Massenger, Skype.

Informacja o postępach uczniów w nauce będzie dokumentowana w dzienniku lekcyjnym.

Organizacja zajęć będzie odbywać się zgodnie z podstawą programową, a wychowawcy i nauczyciele na bieżąco będą przekazywać za pośrednictwem dziennika elektronicznego szczegółowe informacje o organizacji zajęć.

Małgorzata Pańczyk      

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych     

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie