Zarządzenie nr 9/2020

Zarządzenie nr 9/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie
z dnia 21.04.2020 r.
w sprawie zmian w kalendarzu roku szkolnego.

Na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r. poz. 374:
  2. rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  3. rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  4. rozp. MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor zarządza, co następuje:

§1.

  1. W związku z przeniesieniem egzaminów maturalnych na termin późniejszy, następuje zmiana w kalendarzu roku szkolnego 2019/2020, tj. odwołuje się dni 04,05 i 06 maja 2020r. jako dni wolne od zajęć dydaktycznych.
  2. Do kalendarza roku szkolnego 2019/2020 zostaną wprowadzone 3 dni wolne od zajęć dydaktycznych, które będą tożsame z wyznaczonymi nowymi terminami egzaminów maturalnych.

Dyrektor ZSEH w Olsztynie     
Małgorzata Pańczyk     

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21.04.2020 r.

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie