Pożegnanie
 

Społeczność Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych z głębokim żalem przyjęła wiadomość o śmierci Jana Kochanowicza, długoletniego dyrektora naszej szkoły. Jan Kochanowicz przez całe życie angażował się w działania oświatowe i edukację młodzieży.

Na początku pracował w Bartoszycach jako kierownik internatu, potem został wizytatorem w Dyrekcji Okręgowej Szkolnictwa Zawodowego w Olsztynie. Od 1958 roku związany był z naszą szkołą, ówczesnym Technikum Handlowym, W 1967 roku objął tam stanowisko dyrektora i kierował placówką przez 30 lat – do 1997 roku. Dzięki Jego zaangażowaniu nastąpił dynamiczny rozwój Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych: powstało boisko, biblioteka, a w 1978 roku otwarto największą w Olsztynie salę gimnastyczną.

Z inicjatywy Jana Kochanowicza otwarto szkołę zawodową i liceum oraz wprowadzono egzaminy maturalne. Aby umożliwić coraz liczniejszej rzeszy młodzieży naukę w naszej szkole, w 1984 roku Dyrektor Jan Kochanowicz podjął trud budowy nowego gmachu przy ulicy J. Paderewskiego, Już we wrześniu 1985 roku uroczyście otwarto budynek i rozpoczęto w nim naukę. Po przejściu na emeryturę Dyrektor Kochanowicz nadal aktywnie i chętnie uczestniczył w szkolnym życiu, odwiedzając nas podczas różnych wydarzeń i uroczystości. Na zawsze wpisał się w historię Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych i będzie stanowić, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów, wzorzec do naśladowania.

Pan Jan Kochanowicz był człowiekiem bardzo aktywnym. Udzielał się społecznie, stał się osobą rozpoznawalną w mieście. Działał w Zarządzie Głównym i Wojewódzkim Szkolnego Związku Sportowego, przez dwie kadencje pełnił funkcję radnego. Był wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia – został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznano Mu także odznakę Zasłużony Nauczyciel PRL i Medal Komisji Edukacji Narodowej. 30 września 2015 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Olsztyna.

Odszedł od nas człowiek wielkiego serca, przyjaciel młodzieży i społecznik. W imieniu całego grona pedagogicznego składam Rodzinie Pana Dyrektora Jana Kochanowicza wyrazy najgłębszego współczucia.

Małgorzata Pańczyk      

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie