Komunikat w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 04.06.2020 r. czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostaje wydłużone do 28 czerwca 2020 r. W tym czasie szkołą nadal będzie realizować kształcenie na odległość na dotychczas ustalonych zasadach.

Proszę Uczniów, Rodziców i Nauczycieli o bieżące śledzenie komunikatów  w mediach, na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor     

Małgorzata Pańczyk     

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie