W ramach lekcji zdalnych nauczyciele i młodzież naszej szkoły wykonali projekty, które zostały zgłoszone do konkursu „Szkoła Zd@lna” zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie „. Zrealizowano zadania regulaminowe, które pokazały szeroką i kreatywną działalność nauczycieli i uczniów ZSEH na platformie Microsoft TEAMS. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 5 lipca i zakończony przyznaniem certyfikatów „Szkoły zda(o)lnej”. Młodzież inspirowali i mobilizowali do twórczych działań: , Izabela Radek-Beczak, Piotr Bierżyński, Piotr Mikołajczyk, Tomasz Czuba i Damian Najduch.

Katarzyna Podchul - szkolny koordynator konkursu