Marzy Ci się praca w domu, przed komputerem? Potrafisz szybko znaleźć interesujące, rzetelne informację? Praca researchera jest stworzona dla Ciebie! Polega ona na wyszukiwaniu i udostępnianiu informacji. Ich głównym źródłem będzie internet, jednak zdarza się, że trzeba zrobić wywiad środowiskowy, wyjść na miasto, przejrzeć gazety czy książki albo zdobyć potrzebne dane przez telefon. Oprócz umiejętności znajdowania informacji, researcher musi wykazać się zdolnością ich skutecznej analizy, określić rzetelność oraz opracować w taki sposób, aby był on najbardziej odpowiedni dla zleceniodawcy.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych zaprasza ósmoklasistów do kontynuowania nauki w naszej szkole w zawodzie technik informatyk w klasie o specjalności researcher – menedżer informacji. Uczeń zapozna się w trakcie zajęć ze specjalistycznym oprogramowaniem do korzystania z zaawansowanych procedur wyszukiwania, a po zakończeniu edukacji będzie specjalistą od profesjonalnego przeszukiwania sieci, zdobywania i selekcji danych.