Wynik egzaminu ósmoklasisty i ewentualnie brakujące dokumenty należy złożyć w szkole dniach 31.07.2020 r., 3-4.08.2020 r. w godzinach 8.00-15.00.

W szkole obowiązują wytyczne GIS - należy zachować odstęp między osobami oraz przebywać w szkole w maseczkach. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.