Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji do szkoły:

Lista zakwalifikowanych do przyjęcia do ZSEH w Olsztynie

Serdecznie gratulujemy wszystkim przyjętym.

Ostateczny termin uzupełnienie dokumentacji upływa 18 sierpnia 2020 roku:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginał  wyniku egzaminu ósmoklasisty
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Dyrektor szkoły        

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie