Stypendium szkolne

Uczniowie mieszkający w Olsztynie, których dochód netto nie przekracza 528 złotych na osobę, mogą  starać się o stypendium szkolne. Druki dostępne są w sekretariacie szkoły. Wzór wniosku, regulamin oraz druki dostępne są również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie: mops.olsztyn.e-bip.pl

Wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego w terminie do 15 września 2020 roku.

Uczniowie z innych miejscowości, składają wnioski o stypendium szkolne w Gminnych lub Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej w swoim miejscu zamieszkania.

Pedagog szkolny Beata Mocarska           

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie