Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie zaprasza wszystkich uczniów klas pierwszych na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się

1.09.2020 r. o godz. 9.00 na boisku szkolnym.


 

Przypominamy, że ze względu na stan epidemii wszyscy uczestnicy uroczystości muszą obowiązkowo zakrywać usta i nos oraz stosować się do ogólnie przyjętych zaleceń sanitarnych.

Wejście na boisko od ulicy S. Moniuszki lub od ulicy J.I. Paderewskiego – wówczas należy obejść szkołę. Po przekroczeniu bramki należy skręcić w prawo i iść wzdłuż murów szkoły na boisko.

W razie deszczu uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się na sali gimnastycznej.

Po uroczystości na boisku uczniowie wraz z wychowawcami udają się do wyznaczonych sal.

Podczas przemieszczania się po szkole należy zakrywać usta i nos oraz zachować odstęp min. 1,5m

Uczniowie klas starszych tj. 2,3 i 4 mają spotkanie z wychowawcami o godz. 11.00 w wyznaczonych salach. Przypominamy o konieczności zakrywania ust i nosa oraz o konieczności zachowania odstępu między sobą.


Małgorzata Pańczyk      

Dyrektor ZSEH