Aby uczeń Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie mógł otrzymać Olsztyńską Kartę Ucznia powinien zgłosić się do sekretariatu szkoły.