Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 r. Na mocy dekretu zawieszono działalność wszystkich organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych, w tym NSZZ Solidarność, zakazano organizowania strajków i akcji protestacyjnych oraz zwoływania wszelkiego rodzaju zgromadzeń i manifestacji. Zmilitaryzowano wiele zakładów pracy, powołano do czynnej służby wojskowej dużą liczbę rezerwistów. Przerwana została nauka w szkołach i na wyższych uczelniach. Ogłoszono godzinę milicyjną od 22 wieczorem do 6 rano, zakazano przebywania bez zezwolenia poza miejscem zamieszkania dłużej niż 48 godzin. Wprowadzono cenzurę przesyłek pocztowych i wyłączono połączenia telefoniczne. Wstrzymano także wszystkie wyjazdy obywateli polskich za granicę. Po ulicach miast krążyły uzbrojone patrole wojskowe i opancerzone pojazdy. Oddziały ZOMO 16 grudnia 1981 r. dokonały ataku na strajkującą Kopalnię „Wujek” w Katowicach.

Plakat został wykonany przez Jagodę Graczyk z klasy II GTG.

 

Damian Najduch      

Marta Mazur      

Magdalena Krupińska