Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie jest
            Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie,
            ul. Paderewskiego 10/12, 10-314 Olsztyn.
 2. Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych:
            Inspektor Ochrony Danych Bogdan Gęsicki tel: 505 060 404, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a,b,c,d,e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu realizacji zadań statutowych szkoły;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Dane osobowe przetwarzane w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Dyrektora Szkoły na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
 9. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych
  im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. posiadają wymóg ustawowy;
 10. Dane osobowe przetwarzane w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie
mgr Wiesława Topolnicka-Krępuła

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
z zastosowaniem monitoringu wizyjnego
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych] informuję, że


Administratorem  danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego jest

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie
ul. Paderewskiego 10/12,  10-314 Olsztyn

 1. Monitoring obejmuje teren przed szkołą oraz korytarz wewnątrz budynku szkoły.
 2. Monitoring  wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa dzieci i pracowników szkoły.
 3. Dane osobowe [w postaci monitoringu wizyjnego] przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. [Dz. U. poz. 2259 z późn.zm] o zasadach zarządzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni.
 5. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych jest Inspektor Ochrony Danych Bogdan Gęsicki.  Kontakt z inspektorem: mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel.: 505060404.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich wycofania oraz ma prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

 

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie