ZSEH w pigułce

 

Krótki film z życia szkoły

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych
w Olsztynie


Dyrektor szkoły

mgr Wiesława Topolnicka-Krępuła

Wicedyrektor do spraw dydaktycznych

mgr Liliana Gerszberg

Wicedyrektor

mgr inż. Piotr Antoszkiewicz

Kierownik Kształcenia Praktycznego

mgr Małgorzata Pańczyk

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie