Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych
w Olsztynie


Dyrektor szkoły

mgr Wiesława Topolnicka-Krępuła

Wicedyrektor do spraw dydaktycznych

mgr Liliana Gerszberg

Wicedyrektor

mgr inż. Piotr Antoszkiewicz

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu

mgr Małgorzata Pańczyk

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie