Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Zawiadomienie o wynikach postępowania

INFORMACJA Z OTWARCIA OERT

Informacja z otwarci ofert

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

PZP.1.271.2020 - dotyczy ogłoszenia nr 537475-N-2020 z dnia 2020-05-06 r.

Zamawiający uprzejmie informuje, że oferty dotyczące zamówienia publicznego na roboty budowlane znak: PZP.1.271.2020 , można składać m.in. osobiście w w siedzibie zamawiającego – Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie ul. Paderewskiego 10/12 10-314 Olsztyn pokój nr 6-sekretariat w terminie do dnia 21.05.2020 r. do godz. 11.00.

Zgodnie z art 86 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych otwarcie ofert jest jawne, jednakże zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie osobistego udziału w czynnościach otwarcia ofert ze względu na rozprzestrzenianie się koronowirusa (COVID-19).

 Informację z otwarcia ofert, o której mowa w art 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu, w którym nastąpi otwarcie ofert.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Ogłoszenie nr 537475-N-2020 z dnia 2020-05-06 r.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod znaku Rodła: Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie ul. Paderewskiego 10/12 polegającena:

a. adaptacji korytarza parteru na pracownię fryzjerską w związku z realizacją projektu Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji
fryzjerskiej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

b. adaptacja korytarza I piętra na pracownię komputerową w związku z realizacją projektu Modernizacja zawodu-lepszy start na rynku pracy. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Pełna treść ogłoszenia - Ogłoszenie nr 537475-N-2020 z dnia 2020-05-06 r.

Załącznik 7.2 Przedmiar został zmieniony.

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie