Oferta kształcenia

Szkoła proponuje kształcenie w technikum i zasadniczej szkole zwaodowej. Kształcenie wspomagaja dobrze i nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotów zawodowych i ogólnokształcacych.

Technik informatyk

Pracownia urządzeń techniki komputerowej

Pracownia siec komputerowych

Pracownia aplikacji internetowych i baz danych

Technik logistyk

Laboratorium logistyczne: spedycyjno-transportowe

 

Technik organizacji reklamy

 Nauczanie zawodu wspomagają nowoczesne pracownie komputerowe.

Technik usług fryzjerskich i zawód fryzjer

 Nauczanie zawodu wspomaga pracownia "Salon fryzjerski"

Zawód sprzedawca

Uczniowie ostatnich klas naszych szkół mogą ukończyć kurs obsługi kas fiskalnych.

Pracownie językowe

Uczniowie moga kontynuować naukę języka angielskiego na poziomie rozszerzonym lub rozpoczać naukę języka niemieckiego i rozyjskiego w dedykowanych pracowniach językowych.

Sala gimnastyczna

Na zajęcia wychowania fizycznego przeznaczone są dwie sale gimnastyczne oraz siłownia.

 

Biblioteka

Biblioteka umożliwi Ci zapoznanie się z najnowszymi i klasycznymi książkami, da dostęp do internetu, przechowa do następnej lekcji - a w końcu nigdzie nie jest tak fajnie jak w bibliotece.

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie