Kluczową sprawą przy wypełnianiu podania jest świadomość, iż podanie składamy do konkretnej klasy w konkretnej szkole. Możemy składać podanie do trzech szkół. Na podaniu widzą Państwo możliwość dokonania aż 24 wpisów. Wynika to stąd, iż w każdej ze szkół możecie zadeklarować chęć uczenia się w więcej niż jednej klasie.

Wyjaśnijmy to na konkretnym przykładzie. Oto oferta trzech szkół.

Szkoła 1 Oferowane klasy Oddział
  Technikum nr 2 I TI
  Technikum nr 2 I TI integracyjna
  Technikum nr 2 I TL
  Technikum nr 2 I TUF 
  Technikum nr 2 I TR
     
Szkoła 2 Oferowane klasy Oddział
  Technikum Szkoła 2 I TI
  Technikum Szkoła 2 I TL
  Technikum Szkoła 2 I TR
  Technikum Szkoła 2 I TUF
     
Szkoła 3 Oferowane klasy Oddział
  Technikum Szkoła 3 I TI
  Technikum Szkoła 3 I TL
  Technikum Szkoła 3 I TR
  Technikum Szkoła 3 I TUF
     
     

Załóżmy, że kandydatowi zależy na klasie informatycznej (TI) w szkole pierwszej, a gdyby tam się nie dostał to chce uczęszczać do klasy informatycznej w szkole drugiej.  Wypełni więc podanie następująco:

Pozycja Szkoła Oddział-Klasa
1 Szkoła 1 I TI
2 Szkoła 2 I TI

W tym przypadku, jeżeli ilość chętnych do wybranych klas będzie duża, a kandydat będzie miał za mało punktów, aby zostać wpisany do jednej z wybranych, to nie zostanie przez system przydzielony do żadnej z klas, pomimo iż miał wystarczającą ilość punktów aby zostać zakwalifikowanym do klasy TI integracyjnej, TL, TUF, TR w Szkole 1 oraz klas w Szkole 2 i Szkole 3. Kandydatowi pozostanie złożenie podania w lipcu (zgodnie z zarządzeniem kuratora oświaty) do jednej z klas, w której są wolne miejsca.

Gdyby rozważany kandydat wypełnił podanie inaczej, np.:

Pozycja Szkoła Oddział-Klasa
1 Szkoła 1 I TI
2 Szkoła 1 I TI integracyjna
3 Szkoła 2 I TI
4 Szkoła 3 I TI
5 Szkoła 1 I TR
6 Szkoła 2 I TR
7 Szkoła 3 I TR
8 Szkoła 1 I TUF
9 Szkoła 2 I TUF
10 Szkoła 3 I TUF
11 Szkoła 1 I TL
12 Szkoła 2 I TL
13 Szkoła 3 I TL
     

W tym przypadku kandydat dostałby się do klasy TI integracyjnej w Szkole 1. Dał sobie więcej szans na przyjęcie do pożądanej klasy zaznaczając na podaniu wszystkie klasy TI we wszystkich szkołach. Następnie zabezpieczając się przed brakiem wystarczającej ilości punktów na dostanie się do technikum do klasy informatycznej, zaznaczył swój następny wybór do klasy TR w Szkole 1 itd.

Wynika więc, że uczniowi z przykładu powyżej zależy na kierunku technik informatyk oraz uczeniu się w Szkole 1

Ustalenie kolejności wyborów jest więc bardzo ważne, i wiele od niego zależy, szczególnie w przypadku uczniów ze średnią i małą ilością punktów.

Opracował

Zdzisław Niewiadomski

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie