Szanowni Państwo!

Druki, które powinni wypełnić kandydaci są dostępne w sekretariatach szkół, polecamy jednak wypełnienie formularza na stronie internetowej:

absolwenci gimnazjów -  https://ponadgimnazjalne-olsztyn.nabory.pl/,

absolwenci szkół podstawowych - https://ponadpodstawowe-olsztyn.nabory.pl/,

wydrukowanie i zaniesienie do szkoły. Pozwoli to na bezbłędne (z formalnego punktu widzenia) wypełnienie podania.

Wymagania do poszczególnych szkół

Technikum nr 2 w Olsztynie:

Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów rekrutacji dostępny jest na stronie Kuratorium Oświaty:

absolwenci gimnazjum

absolwenci szkoły podstawowej

lub na stronie rekrutacji do szkół olsztyńskich.

po szkole podstawowej,

po gimnazjum,

wydrukuj, wypełnij i złóż w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru.

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (Skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie szkoły. Badania są bezpłatne).
  • dwa zdjęcia
  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub po szkole podstawowej
  • po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły należy donieść oryginał świadectwa ukńczenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.

Szkoła branżowa nr 2 w Olsztynie:

Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów rekrutacji dostępny jest na stronie Kuratorium Oświaty :

absolwenci gimnazjum

absolwenci szkoły podstawowej

lub na stronie rekrutacji do szkół olsztyńskich.

po szkole podstawowej,

po gimnazjum,

wydrukuj, wypełnij i złóż w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru.

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (Skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie szkoły. Badania są bezpłatne).
  • dwa zdjęcia
  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub po szkole podstawowej
  • po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły należy donieść oryginał świadectwa ukńczenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.

Dokumenty przyjmuje i udziela informacji:

Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych
im. Polaków spod Znaku Rodła
10-314 Olsztyn
ul. Paderewskiego 10/12
tel. (89) 526-79-91

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie