Informacja o kierunkach i formach kształcenia
na rok szkolny 2019/2020

Typ szkoły Język
obcy

Liczba oddziałów

Ilość
miejsc
Forma kształcenia

 Technikum nr 2 - po gimnazjum

 - technik informatyk

 - technik informatyk (oddział integracyjny)

 - technik logistyk

 - technik organizacji reklamy

 - technik usług fryzjerskich
 - technik grafiki i poligrafi cyfrowej

 

a, n lub r

a, n lub r

a, n lub r

a, n lub r

a, n lub r
a, n lub r


1

1

1

1

1
1

  

30

20

30

30

30
30

Stacjonarna

(nauka trwa 4 lata)

 Technikum nr 2 - po szkole podstawowej

 - technik informatyk

 - technik logistyk

 - technik organizacji reklamy

 - technik grafiki i poligrafi cyfrowej


a, n lub r

a, n lub r

a, n lub r

a, n lub r

  

1

1

1

1

  

30

30

30

30

Stacjonarna

(nauka trwa 5 lat)

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

po gimnazjum

 - fryzjer

 - wielozawodowa 
   zawody: np. stolarz, tapicer, krawiec,
   fotograf, optyk-mechanik, kucharz,
   introligator

 

 

a

a

 

 

1

1

 

 

30

30

Stacjonarna

(nauka trwa 3 lata)

  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

po szkole podstawowej

 - fryzjer

 - wielozawodowa
   zawody: np. stolarz, tapicer, krawiec,
   fotograf, optyk-mechanik, kucharz,
   introligator

 - magazynier-logistyk

 
 
 

a

 
a
 

a

 
 
  

1

 
1
 

1

 
 
  

30

 
30
 

30

Stacjonarna

(nauka trwa 3 lata)

 

Legenda

Języki obce:

a - angielski

n - niemiecki

r - rosyjski

Wymagane dokumenty:

zobacz>>

Opisy kierunków kształcenia:

zobacz>>

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie