Informacja o kierunkach i formach kształcenia
na rok szkolny 2020/2021

Typ szkoły Opis* Punktowany przedmiot wskazany przez komisję rekrutacyjną

Język
obcy**

(pierwszy,
drugi)

Ilość
 miejsc 
Forma kształcenia

 Technikum nr 2

 - technik informatyk

przedmioty rozszerzone: matematyka

Przedmioty punktowane:
informatyka,
j. obcy,
j. polski,
matematyka

 informatyka

 

 Kontynuacja 
Od podstaw

 

  

60

Stacjonarna

(nauka trwa 5 lat)

 Technikum nr 2

 - technik logistyk

przedmioty rozszerzone: język angielski

Przedmioty punktowane:
geografia,
j. obcy,
j. polski,
matematyka

geografia  Kontynuacja
 Od podstaw
30

Stacjonarna

(nauka trwa 5 lat)

Technikum nr 2

 - technik reklamy

przedmioty rozszerzone: język angielski

Przedmioty punktowane:
WOS,
j. obcy,
j. polski,
matematyka

WOS  Kontynuacja
 Od podstaw
30

Stacjonarna

(nauka trwa 5 lat)

 Technikum nr 2

 - technik usług fryzjerskich

przedmioty rozszerzone: język angielski

Przedmioty punktowane:
biologia,
j. obcy,
j. polski,
matematyka

biologia  Kontynuacja
 Od podstaw
30

Stacjonarna

(nauka trwa 5 lat)

 Technikum nr 2

 - technik grafiki i poligrafi
    cyfrowej

przedmioty rozszerzone: język angielski

Przedmioty punktowane:
informatyka,
j. angielski,
j. polski,
matematyka

informatyka  Kontynuacja
 Od podstaw
30

Stacjonarna

(nauka trwa 5 lat)

Branżowa Szkoła
I Stopnia
 nr 2

 - IA magazynier-logistyk

przedmioty punktowane:
geografia,
j. obcy
j. polski,
matematyka

geografia  kontynuacja 30

Stacjonarna

(nauka trwa 3 lata)

Branżowa Szkoła
I Stopnia
 nr 2

 - 1C fryzjer
 przedmioty
 punktowane:

 biologia,
 j. obcy,
 j. polski,
 matematyka
biologia  kontynuacja 30

Stacjonarna

(nauka trwa 3 lata)

Branżowa Szkoła
I Stopnia
 nr 2

 - 1D wielozawodowa
(zawody: sprzedawca,
introligator, drukarz, cukiernik)
 przedmioty
 punktowane:

 geografia,
 j. obcy,
 j. polski,
 matematyka
geografia  kontynuacja 30

Stacjonarna

(nauka trwa 3 lata)

* - język obcy z najwyższą oceną 

** - kontynuacja: język angielski; od podstaw: język niemiecki lub język rosyjski

 

Wymagane dokumenty:

zobacz>>

Opisy kierunków kształcenia:

zobacz>>