Informacja o kierunkach i formach kształcenia
na rok szkolny 2017/2018

Typ szkoły Język
obcy

Liczba oddziałów

Ilość
miejsc
Forma kształcenia

 Technikum nr 2

 - technik informatyk

 - technik informatyk (oddział integracyjny)

 - technik logistyk

 - technik organizacji reklamy

 - technik usług fryzjerskich

 

a, n lub r

a, n lub r

a, n lub r

a, n lub r

a, n lub r

  

1

1

1

1

1

   

30

20

30

30

30

Stacjonarna

(nauka trwa 4 lata)

  Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

 - fryzjer

 - wielozawodowa
   zawody: np. stolarz, tapicer, krawiec,
   fotograf, optyk-mechanik, kucharz,
   introligator

 - sprzedawca

   

a

 
a
 


a

   

1

 
1
 


1

   

30

 
30
 


30

Stacjonarna

(nauka trwa 3 lata)

 

Legenda

Języki obce:

a - angielski

n - niemiecki

r - rosyjski

Wymagane dokumenty:

zobacz>>

Opisy kierunków kształcenia:

zobacz>>

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie