Informacja o kierunkach i formach kształcenia
na rok szkolny 2021/2022

Typ szkoły

Opis

Języki obce

Ilość miejsc

Forma kształcenia:

TECHNIKUM

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

przedmioty rozszerzone:
  
język angielski

Przedmioty punktowane:
   informatyka,
   j. angielski,
   j. polski,
   matematyka

angielski

hiszpański
lub
niemiecki

 

30

stacjonarna (nauka trwa 5 lat)

technik informatyk

specjalizacja:
Bezpieczeństwo sieci komputerowych

przedmioty rozszerzone: 
   j. angielski

Przedmioty punktowane:
   informatyka,
   j. obcy,
   j. polski,
   matematyka

 

angielski

niemiecki

 30  stacjonarna (nauka trwa 5 lat)

technik informatyk

specjalizacja:
Grafika 3D i wydruk 3D

przedmioty rozszerzone: 
   j. angielski

Przedmioty punktowane:
   informatyka,
   j. obcy,
   j. polski,
   matematyka

angielski

niemiecki
lub
hiszpański

30

stacjonarna (nauka trwa 5 lat)

technik logistyk

przedmioty rozszerzone: 
   język angielski

Przedmioty punktowane:
   geografia,
   j. obcy,
   j. polski,
   matematyka

angielski

niemiecki

30

stacjonarna (nauka trwa 5 lat)

technik reklamy

przedmioty rozszerzone: 
   język angielski

Przedmioty punktowane:
   WOS,
   j. obcy,
   j. polski,
   matematyka

angielski

hiszpański
lub
niemiecki

30

stacjonarna (nauka trwa 5 lat)

technik usług fryzjerskich

przedmioty rozszerzone: 
język angielski

Przedmioty punktowane:
   biologia,
   j. obcy,
   j. polski,
   matematyka

angielski

hiszpański
lub
niemiecki

30

stacjonarna (nauka trwa 5 lat)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

IA sprzedawca i magazynier-logistyk

przedmioty punktowane:
   geografia,
   j. obcy
   j. polski,
   matematyka

angielski

30

Stacjonarna (nauka trwa 3 lata)

IB – fryzjer i inne zawody

przedmioty punktowane:
    biologia,
    j. obcy,
    j. polski,
    matematyka

angielski

30

Stacjonarna (nauka trwa 3 lata)

* - język obcy z najwyższą oceną 

** - kontynuacja: język angielski; od podstaw: język niemiecki lub język rosyjski

 

Wymagane dokumenty:

zobacz>>

Opisy kierunków kształcenia:

zobacz>>