Technikum nr 2 w Olsztynie - młodzieżowe

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Technikum nr 2 jest to szkoła średnia,  ponadgimnazjalna, ponadpodstawowa kształcąca na 5 kierunkach:

Szkoła średnia jest szansą na uzyskanie wykształcenia ogólnego  iprzygotowania się do matury. Nasze technikum poszerza tę ofertę o możliwość zdobycia dyplomu technika w poszukiwanych na rynku pracy zawodach i podjęcia pracy zarobkowej bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Wykształcenie zdobyte wnaszej placówce ułatwia również studiowanie w szkołach wyższych na kierunkach typu marketing izarządzanie, handel zagraniczny, informatyka, logistyka itp.

Od września 2013 roku w naszej szkole funkcjonuje  klasa integracyjna, w której wspólnie uczą się uczniowie z różnymi dysfunkcjami ruchowymi (3 do 5) oraz uczniowie bez dysfunkcji.

W roku szkolnym 2015/16 zostanie ponownie utworzona klasa na kierunku technik informatyk. Tworzymy ją przede wszystkim z myślą o młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, w tym poruszającej się na wózkach inwalidzkich. Klasa będzie mniej liczna (20 uczniów), dzięki czemu uczniowie z dysfunkcjami zostaną otoczeni większą opieką, szczególną uwagą i troską. 

Olsztyn jest największym ośrodkiem przemysłowo-usługowym  wwojewództwie warmińsko-mazurskim, miejscowy rynek pracy oczekuje na dobrze wykształconych fachowców w zawodach technik informatyk, logistyk, organizacji reklamy i usług fryzjerskich.

Dogodne położenie naszego technikum (blisko dworca autobusowego  ikolejowego) oraz dobre połączenia komunikacji miejskiej ułatwiają dojazd do szkoły zarówno uczniom spoza miasta jak izOlsztyna.

Należymy do grupy liderów szkół zawodowych wdrażających nowe programy nauczania w ramach reformy polskiej oświaty. Tylko my możemy wyposażyć Cię w umiejętności i kompetencje gwarantujące profesjonalizm zawodowy iatrakcyjną pracę. Dzięki nam możesz zostać nowoczesnym specjalistą od marketingu, kreatywnym,kompetentnym informatykiem, logistykiem i fryzjerem.

Jesteśmy otwarci na świat - wymieniamy doświadczenia  zeuropejskimi szkołami zawodowymi wramach programu „Lingua”.

Jako jedyne w Olsztynie, a jedne z nielicznych w całej Polsce, nasze technikum współpracuje zpolskimi szkołami handlowymi zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych iAktywnych Szkół Zawodowych (dawniej Klub Szkół Aktywnych) funkcjonującym w ramach Fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich. Również jako jedyna w Olsztynie nasza szkoła jest członkiem Klubu Szkół Uczących Się, który działa przy Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W województwie warmińsko-mazurskim tylko nasze technikum uczestniczy w Europejskim Projekcie Edukacyjnym „Praktyczne Umiejętności wHandlu”, a także realizuje projekty współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki udziałowi wprojektach unijnych, szkoła została wyposażona w pracownie komputerowe, asale przedmiotowe w nowe pomoce dydaktyczne. Uczniowie  mają możliwość uczęszczania na dodatkowe zajęcia, co daje im lepsze przygotowanie do egzaminu dojrzałości.

Jako jedyni na terenie woj. warmińsko-mazurskiego gwarantujemy zdobycie prestiżowego certyfikatu Izb Przemysłowo Handlowych  wMagdeburgu iwWarszawie umożliwiającego korzystne zatrudnienie w kraju i za granica, zaś absolwenci kierunku technik logistyk mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce.

Jesteśmy przodującą szkołą zawodową w Olsztynie!!!

Nasze technikum dysponuje wysoko kwalifikowaną kadrą nauczycielską i nowoczesną bazą ekonomiczno-informatyczną zapewniającą zdobywanie wiedzy i umiejętności na miarę XXI wieku (pracownie komputerowe oraz pracownia kas fiskalnych, logistyczna,  urządzeń techniki komputerowej, sieci komputerowych, językowa, nowocześnie wyposażona sala audiowizualna).

Nasi uczniowie poznają tajniki zawodu w renomowanych firmach ekonomicznych, placówkach usług fryzjerskich, przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach transportowych, magazynowych i komputerowych,  wjednostkach samorządu terytorialnego w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim. Wszystko wramach praktyk zawodowych  ipłatnych zajęć praktycznych, które gwarantuje szkoła.

Tylko nasze technikum stworzy Ci szansę pełnej samorealizacji  irozwoju zainteresowań artystycznych, informatycznych, sportowych i turystycznych.

Nasi uczniowie sięgają po laury w olimpiadach i konkursach przedmiotowych otrzymując za bardzo dobre wyniki stypendium premiera Rzeczypospolitej. Możesz zostać jednym z nich. Kiedy znajdziesz się wtrudnej sytuacji materialnej, możesz liczyć na pomoc finansową. Jeżeli jesteś spoza Olsztyna, gwarantujemy Ci miejsce winternacie.

Przyjdź do nas!!!

 Nasi absolwenci mają zapewnioną szeroką ofertę pracy i nie zasilają szeregów bezrobotnych. 
Twoja przyszłość w naszej szkole!!!

 

Kontakt:

Technikum nr 2 w Olsztynie

ul. Paderewskiego 10/12

10-314 Olsztyn

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 89 526 79 91