Współpraca z radą rodziców

Skład Rady Rodziców 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Prezydium

 Tomasz Pitura

przewodniczący

 Małgorzata Bartoszewicz

z-ca przewodniczącego

 Magdalena Czyczyn

sekretarz

 Edyta Jaszczurowska

skarbnik

 Olga Kłódkowska

członek


Skład Komisji Rewizyjnej

 Andrzej Rogalski

przewodniczący

 Iwona Chwała

członek

 Bożena Chrostowska

członek

 

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców przy ZSEH
PKO BP SA 02 1020 3541 0000 5102 0010 8639

Prosimy rodziców, przy wpłacie przelewem na Radę Rodziców, o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy do jakiej uczęszcza.

Dokumenty:

Regulamin Rady Rodziców

Rozliczenie budżetu 2012/2013

Zestawienie wpłat 2012/2013

Protokół Komisji Rewizyjnej

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie